Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturrikets tilstand 2018

Kulturrikets tilstand 2018

 

«Kulturrikets tilstand» er en dagskonferanse med aktuelle, spisse, og ikke minst forsknings- og kunnskapsbaserte, innlegg. Målet for konferansen er å presentere kulturpolitisk aktuelle, faglig forankrede, velformulerte innlegg fra aktører i kulturfeltet.

Kulturforskningsmiljøet ved Høgskolen i Sørøst-Norge og Telemarksforsking tok i 2009 initiativet til å etablere den årlige konferansen «Kulturrikets tilstand». Ønsket vårt var å skape en utadrettet møteplass for formidling av kunnskap, uavhengig av interesseorganisasjoner og offentlig kulturforvaltning. Vi mente, og mener fortsatt, at forskningsbasert kunnskap ikke bør være forbeholdt trange, eksklusive forskningsseminarer, men også bør formidles til et bredere publikum. 

I 2018 arrangeres konferansen på Nasjonalbiblioteket 24.10, og temaet er regionalisering av kulturpolitikken. Hva skjer når de nye regionene får et større ansvar for kulturpolitikken? Og er det egentlig noen stor forskjell mellom en nasjonal og en regional kulturpolitikk? Til konferansen kommer en rekke nøkkelpersoner på området. Kulturminister Trine Skei Grande, medlem av ekspertutvalget for regionreformen Jon P. Knudsen og direktør for Kulturrådet Kristin Danielsen er blant de som skal holde innlegg.