Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Suksessrike distriktskommuner anno 2018

 

I 2012 utarbeidet Telemarksforsking rapporten «Suksessrike distriktskommuner. En studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner». I den studien ble det identifisert 15 distriktskommuner som hadde hatt suksess når det gjaldt nærings- eller befolkningsutvikling. Dernest ble det gjennomført case-studier av disse 15 suksessrike distriktskommunene, og vi analyserte hva som kjennetegnet disse. Nå, i 2018, har vi fått anledning til å undersøke hva som har disse 15 kommunene i årene som har fulgt.

I prosjektet skal vi studere følgende:

1.    Hva har skjedd med de 15 suksessrike distriktskommunene fra 2012-studien?

2.    Hva har endret seg i de ytre faktorene og som er vesentlig for å forstå og forklare suksess for distriktskommuner?

3.    Hva kjennetegner de kommunene som har vært suksessrike i perioden etter den forrige studien?

Vi valgt ut tre nye suksessrike distriktskommuner vi ønsker å studere nærmere: Gamvik, Aurland og Bø. 

Publiseringer i prosjektet    
Suksessrike distriktskommuner anno 2018 2018