Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Effekter av teaterforestilling

Effekter av teaterforestilling

 

I samarbeid med Egal Teater og Redd Barna, skal prosjektet kartlegge teaterforestillingen "Sinna Mann" sine konsekvenser på barns åpenhet om vold i nære relasjoner. Gjennom surveyundersøkelse og kvalitative intervju undersøker vi blant annet hvordan forestillingen bidrar til diskusjon i klasserommet og om den brukes som en del av undervisningen.

Foto: Telemarksforsking (fra forestillingen "Sinna Mann")