Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Duodjeinstituhtta

Evaluering av Duodjeinstituhtta

 

Sametinget skal evaluere stiftelsen Duodjeinstituhtta og veilederordningen under denne. Formålet med stiftelsen er å være et utviklings- og kompetansesenter for duodji som næring, kultur og handverk. Stiftelsen skal bidra til at det skapes flere arbeidsplasser basert på samiske håndverkstradisjoner, medvirke til kompetanseutvikling og markeds- og produktutvikling. 

Publiseringer i prosjektet    
Duodji for framtida 2019