Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Pilotprosjekt for verdensarv og forskning

Pilotprosjekt for verdensarv og forskning

 

Målet med prosjektet er å utrede muligheten for at verdensarvssenteret på Rjukan/Notodden kan ha en forskningskomponent. Per i dag er verdensarvsentrene formidlingsinstitusjoner. Med bakgrunn i at museer og andre formidlingssenter har krav om å også drive med forskning, handler dette prosjektet om å undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig og ønskelig at også verdensarvssentrene har forskning som en av sine oppgaver. I løpet av prosjektperioden skal vi undersøke hvordan denne idéen mottas i department/direktorat og verdensarvsrådet lokalt, og hvilke muligheter som finnes med tanke på finansiering. Vi skal også se finne mulige internasjonale samarbeidspartnere til både forskning og formidling ved verdensarvsenteret Notodden-Rjukan.