Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Analyse av bruk, driftsmodell og driftsbudsjett for Sentralbadet som scenekunsthus

Analyse av bruk, driftsmodell og driftsbudsjett for Sentralbadet som scenekunsthus

 

Utredning av interessentanalyse, driftsmodell og driftsbudsjett for et scenekunsthus i Bergen.

Foto: Martin B. Andersson/KUD