Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Analyse av bruk, driftsmodell og driftsbudsjett for Sentralbadet som scenekunsthus

 

Utredning av interessentanalyse, driftsmodell og driftsbudsjett for et scenekunsthus i Bergen.