Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av museumsreformen i Buskerud

 

Telemarksforsking skal på oppdrag av Buskerud fylkeskommune evaluere museumsreformen i Buskerud. Evalueringen skal ha særlig fokus på Buskerudmuseet og diskutere konsekvensene av museumsreformen i Buskerud med utgangspunkt i både nasjonale og regionale målsettinger. Evalueringen skal beskrive faglige og økonomiske resultater og konsekvenser, og gi faglige råd om hvordan en videre styrking kan oppnås.