Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kartlegging av sykkelsatsing i bedriftsnettverk i Telemark

 

Kartlegge 10 bedrifters sykkelsatsing.