Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

De gode hjelperne

 

Kartlegge "de gode hjelpere" som driver næringsutvikling.