Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunen si framtidige næringsutviklarrolle

Kommunen si framtidige næringsutviklarrolle

Attraktivitet og brei verdiskaping


Bidrag til forskarverkstad om kommunen si framtidige næringsutviklarrolle. Telemarksforsking er spesielt invitert til å drøfte koplingar og samanhengar mellom programteori for attraktivitet og brei verdiskaping, og eventuelle dilemma i møtet mellom desse to tilnærmingane. Kva kan desse ulike tilnærmingane til verdiskaping bety for korleis kommunen riggar seg i rolla som forvaltar, tenesteprodusent og entreprenør i arbeidet med næringsutvikling, fram mot 2030?