Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling

Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.

Vi er et team av forskere fra ulike fagområder som søker å belyse de ulike sidene av regional utvikling. Vår kompetanse bygger på fag som sosialøkonomi, geografi, sosiologi, landbruksvitenskap, entreprenørskap og ressursøkonomi. Vi er opptatt av å være en forskningspartner mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og har mange års praktisk erfaring med stedsutvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Tema vi jobber med