Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunal- og velferdsforsking - Temaside:

Rammeavtaler på kommuneøkonomi

Vi har gjennom flere år hatt rammeavtaler med mange kommuner på økonomifeltet. Innenfor et slikt rammeavtale-konsept formidler vi praktisk budsjettinformasjon og er kommunenes forlengede arm og kvalitetssikrer på kommunaløkonomiske temaer generelt. For tiden har vi rammeavtale med over 50 kommuner.