Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunal- og velferdsforsking - Temaside:

Ressursmiljø på barnehageøkonomi

Siden barnehagereformen ble innført i 2004, har vi engasjert oss spesielt på barnehageøkonomi. Kunnskapsdepartementet og ulike fylkesmannsembeter bruker oss som spesialister på beregning av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Vi gjennomfører for tiden større oppdrag for utdanningsdirektoratet på temaer som kostnadsforskjeller mellom offentlige og private barnehager og nasjonale tilskuddssatser. Vi bistår enkeltkommuner i arbeidet med fastsetting av det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.