Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunal- og velferdsforsking - Temaside:

Demografi - utviklingstrekk og analyser

Som en del av vårt formidlings- og analysearbeid overfor mange kommuner i landet, følger vi befolkningsutviklingen tett. Det gjelder bl.a. innenfor det rammeavtale-konseptet på kommuneøkonomi som vi har med ca 50 kommuner.

Vi bistår gjerne enkeltkommuner eller andre med demografiske analyser. Analysene baserer seg på oppdatert statistikk over utviklingen i innbyggertall og de siste befolkningsframskrivningene som foreligger fra SSB.

Det er Audun Thorstensen som er vår spesielle ressursperson på dette feltet.