Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon

Dette prosjektet har hatt til målet å gi norske kommuner og fylkeskommuner verktøy som setter dem i stand til å gjøre mer treffsikre valg av strategier for økt attraktivitet. Dette skal bidra både til reduserte kostnader og høyere kvalitet i offentlig utviklingsarbeid.

 

Konferanse om attraktivitet og Casesamling i Kongsberg 24. og 25. november 

 

Forskningsprosjektet Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon ble avsluttet med at prosjektlederen delte ut nøkkelen til attraktivitet til de vel 50 deltakerne fra prosjektets 16 casekommuner på konferansen om stedlig attraktivitet i Kongsberg den 24. og 25. november. Prosjektet har hatt som mål å forstå drivkreftene bak attraktivitet, og gi norske kommuner og fylkeskommuner verktøy som setter dem i stand til å gjøre mer treffsikre valg av strategier for økt attraktivitet. Det finnes selvsagt ikke én nøkkel og ett svar på dette spørsmålet, sier prosjektlederen Knut Vareide, men vi har samlet en del viktig kunnskap, som vi mener kan bidra til at kommunene blir kompetente til å utvikle større attraktivitet.

24. november - Program finnes her

Hva har vi lært om attraktivitet? - Knut Vareide

Fornemmelser av framtiden - Troed Troedson

Knowledge variation as a resource in the business sector - Bramm Timmermans

Lokalsamfunnsattraktivitet i samspill mellom lokalsamfunn og reiseliv - Lars U. Kobro

Samtale med redaktør Terje Svendsen, Østlands-Posten, Larvik

25. november - Program finnes her

Fortellinger fra case-kommuner. Presentasjonen fra Holmestrand finnes her.

Kultur og stedsutvikling i et dramaturgisk perspektiv - Anne Meek

Kavalkade over prosjektet - Solveig Svardal

Meldinger fra fylkeskommunene. Presentasjonen fra Telemark fylkeskommune finnes her.

Nye prosjekter på beddingen. Presentasjonen om tillit finnes her.

Process ved bordene og plenumsoppsummering

 

 

Video om attraktivitetsmodellen 


Hva er det som gjør at steder vokser? Forsker Knut Vareide forklarer hvordan vi analytisk kan arbeide for å forstå hvilke drivkrefter som påvirker stedlig attraktivitet, og dermed også hvordan steder kan arbeide for å forbedre sin egen attraktivitet vis-á-vis bedrifter, besøkende og bosettere.

 

Samlinger så langt 


17. september 2015, Åbø Gård, Bø, metodeseminar

På dette seminaret viste vi hvordan modellen er bygget opp. Det var et "teknisk" seminar. Dere finner presentasjonen her. For informasjon om faglig innhold, ta kontakt med prosjektleder Knut Vareide: vareide@tmforsk.no.

 

 

16. juni 2015, Alby gård, Jeløy, Moss, internseminar

Vi så på ulike anvendelser av modellen og ulike måter å presentere den på. Presentasjonen finnes her. Vi så også på sysselsettingsstatistikken for 2014.


Telemarksforsking har vært engasjert i et scenarioprosjekt i Østfold. Vi viste hvordan modellen kan anvendes for å lage ulike scenarier under ulike forutsetninger. Presentasjonen finnes her. Vi anbefaler også å lese rapporten Scenarier for Østfold - spesielt fra og med side 37.

Lars Kobro tok for seg de mer kvalitative aspektene ved modellen, og holdt et innlegg om tillit.

 

4. mars 2015, Kommandantboligen, Fredriksvern verft, internseminar

Tema for samlingen var bl.a. erfaringer fra Østfoldkonferansen, metoder for bred mobilisering i den kommunale planleggingen, Theory U, boligbygging på Østlandet, scenariomodellen og SSBs befolkningsframskrivninger. 

Anne Synnøve Vaagsland Horten - Når nøden er stor – nye grep i den kommunale planleggingen

Elisabeth Dahle og Trine Moe Stokstad - Erfaringer fra Østfoldkonferansen

Knut Vareide - Attraktivitet og scenariomodell

Østfold scenarier

 

 

3. desember 2014, Slemmestad, internseminar

Tema for samlingen var

Gjennomgang av nye analyser
Prosess: Fungerer analysene og modellen som verktøy i planstrategier?
Østfold-modellen: Østfold fylkeskommune skal bruke attraktivitetsmodellen aktivt på Østlandskonferansen. Er dette en modell som vil kunne brukes av flere? 
Presentasjonen til Knut Vareide er vedlagt her

14. oktober 2014, Notodden, internseminar

Knut Vareide presenterte scenarier for prosjektkommunene.

Vi jobbet med mål og næringsutvikling.

3. - 5. juni 2014, Fredrikstad

Tema: Stedsledelse, kommunereform og stategisk bruk av sosiale medier.

Lenke til flere bilder her.

Program 

Program fra seminaret som fant sted 3-5. juni i Fredrikstad, 2014

Foredrag

3. juni

Åpning ved Knut Vareide, Telemarksforsking: Attraktivitet – kultur og samspill

Bjarne Jensen, leder for Reg:Lab Danmark: Vekstkulturens DNA, Kan den lokale kultur drive væksten?
Knut Kjetil Møen, bedriftsrådgiver, Evje og Hornes sparebank: Evje og Hornnes kommune - En historie om en lokal transformasjon

4. juni

Christer Asplund, partner, Place Consulting: Ledelse av attraktive steder

Thomas Knudsen, kommunaldirektør (rådmann) i Lolland kommune, Danmark: Danske erfaringer efter kommunalreformen

Knut Vareide, Telemarksforsking: Hva blir veksten i framtiden? Hvordan kan Attraktivitetsmodellen vise framtidig utvikling? Eksempel med Fredrikstad

 5. juni

Vidar Top, Partner | VS forsker Xcute AS: Bruk av digitale verktøy og sosiale møteplasser

Christer Asplund, partner, Place Consulting: Fra Smart-Phones til Smart Cities

 

Internseminar, Våle samfunnshus, Re kommune, 17. mars 2014

Tema: Befolkningsprognoser og utdanning.

 

7. - 8. november 2013: Samling for casekommunene, Skien

Program og mål for samlinga

Kommunane sine mål for attraktivitet, med kommentarar frå Knut Vareide

Utfordringar med målstyring, innlegg frå Lars U. Kobro

Oppgåver til drøfting, dag 2

 

6. - 7. november 2013: Nasjonal læringsarena, Skien

Knut Vareide om attraktivitetsmodellen

Thor Kamfjord fra Norner om fremtidens næringsutvikling

Johanna Danielsson fra Kairos om fremtidens reiseliv, oppsummert av Lars Kobro

Michael Fuller-Gee, Arealplanlegger i Arendal kommune, om fremtidens boligbygging
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

Lia Ghilardi fra Noema Research and Planning Ltd, Planning Culturally

 

18. oktober 2013: Samling for casekommunene, Storaas 

Knut Vareide om kommunenes mål for befolkning og næringsliv