Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Bred verdiskaping

Telemarksforsking har bidratt til utviklingen av bred verdiskaping som en strategi for å kombinere bruk og vern av natur- og kulturarv for å fremme bærekraftig stedsutvikling. Det består av samspillet mellom sosial, kulturell, økonomisk og miljømessig verdiskaping.

Perspektivet ble utviklet som notat med tittel Den brede verdiskapingen (kan lastes ned her) på bakgrunn av tidligere arbeider og følgeevalueringen av Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet (koordinert av Riksantikvaren). Perspektivet ble videreutviklet i følgeevalueringen av Naturarven som verdiskaper (koordinert av Miljødirektoratet), og det foreligger i flere offentlige dokument i forbindelse med å knytte bruk og vern sammen i en bærekraftig utvikling.

Perspektivet egner som til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av tiltak innen bærekraftig reiseliv, stedsutvikling og tiltak innen bruk og vern av natur og kulturarv, for å synliggjøre effekten av tiltak på flere verdiområder. Slik sett egner det seg både som et ledelsesverktøy, men også som et overordna tilnærming for å sikre kvaliteten i prosjekter og tiltak som skal kombinere bruk og vern og fremme bærekraftig stedsutvikling.

Kontaktperson: Per Ingvar Haukeland