Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Tillit som drivkraft i regional utvikling

Prosjektet Tillit som drivkraft i regional utvikling har som ambisjon å finne svar på:

• Hva er tillit i en regional kontekst?

• Har tillit noe å si for å lykkes med attraktivitetsarbeidet – i tilfelle hva?

• Kan vi skape og påvirke tillit?

 

På denne siden legger vi ut presentasjoner og publikasjoner fra prosjektet, til bruk for deltakerne underveis i prosjektet.

 

Presentasjoner fra læringsarenaene

 

Læringsarena 5, Gjøvik, 2. - 3. februar 2017

Program og deltakerliste

Tore Jan Killi: Om tillit og vekst i Gjøvikregionen

Svardal og Vareide: De første drøftingene av kokebok for tillit og regional vekst

 

 

Læringsarena 4, Gardermoen 2. november 2016

Program og deltakerliste

Knut Vareide: Siste versjon av attraktivitetsanalyser

Knut Vareide: De første sammenhengene mellom tillit og attraktivitet i datamaterialet

 

Den som vil lese mer om analysemetodene for attraktivitet kan laste ned én av disse rapportene:

Regional analyse for Grenland

Regional analyse for Fredrikstad

 

Læringsarena 3, Gardermoen 19. - 20. september 2016

Program

Knut Vareide: Tillit og vekst

Solveig Svardal: Resultat fra kartlegging av tillit i 10 case (survey)

Knut Vareide: På sporet av noen sammenhenger mellom tillit og attraktivitet

Helge Svare: Er tillit alene nok?

 

Læringsarena 2, Bornholm juni 2016

Program og deltakere

Kobro: Om tillit

Svardal: Dag 2

Hjelseth: Oppsummering av dag 1

Vareide: Hva leter vi etter?

 

Læringsarena 1, Drammen januar 2016

 

 

Tillitskart for de 10 casene. Versjon per 01.11.2016.

 

Sverige:  

Nässjö kommun

Danmark:  

Bornholms Regionskommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Lolland kommune

Norge: 

Sunnfjordregionen (Førde, Naustdal, Jølster og Gaular kommuner)

Gjøvikregionen (Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten kommuner)

Glåmdalsregionen (Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes kommuner)

Grenland (Skien, Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Siljan kommuner)

Østre Agder (Arendal, Åmli, Gjerstad, Froland Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner)

Fredrikstad kommune

 

Attraktivitetsanalyser for de 10 casene. Versjon per 08.11.2016.

 

Sverige:  

Nässjö kommun

Danmark:  

Bornholms Regionskommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Lolland kommune

Norge: 

Sunnfjordregionen (Førde, Naustdal, Jølster og Gaular kommuner)

Gjøvikregionen (Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten kommuner)

Glåmdalsregionen (Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes kommuner)

Grenland (Skien, Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Siljan kommuner)

Østre Agder (Arendal, Åmli, Gjerstad, Froland Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner)

Fredrikstad kommune