Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nanna Løkka


Nanna Løkka jobber med fri forsking, evaluering, utredning og utvikling innenfor kulturområdet. Hennes kompetanse er særlig knyttet til kulturarv, kulturminner og museum, deriblant museumsevalueringer, forvaltings- og organisasjonsanalyse innen kulturminnesektoren og kulturarvsbaserte utviklingsprosjekt. Løkka er også aktiv forsker innenfor vikingtids- og middelalderhistorie.

Løkka er religionshistoriker (ph.d.) fra Universitetet i Oslo.

Nanna Løkka var prosjektleder for bokprosjektet Telemarks historie (2014) og hun har vært redaktør for to bøker om kvinner i Vikingtid og middelalder: Kvinner i vikingtid (2014) og Dronningen i vikingtid og middelalder (2017). Hun er en mye brukt foredragsholder innenfor tema kvinner i vikingtid og middelalder.

Aktive prosjekter:

Tittel
Gjennomgang av virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteter
Urbant hagebruk på Klosterøya i Skien
Evaluering av museumsreformen i Buskerud
Analyse av bruk, driftsmodell og driftsbudsjett for Sentralbadet som scenekunsthus
Utviklingsprosjekt for Vest-Telemark VGS, avdeling Seljord
Pilotprosjekt for verdensarv og forskning
Evaluering av Duodjeinstituhtta
Masterplan Rjukan-Notodden industriarv
Museumsforskning Møre og Romsdal
Utredning om konsertarrangører

Publiseringer: