Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Erik Magnussen


Erik Magnussen jobber med evalueringer av velferdsordninger, organisering i kommunesektoren, interkommunalt samarbeid og helse- og velferdsplaner. Magnussen er statsviter fra Universitetet i Agder, med fordypning innen offentlig politikk og ledelse, og endring og omstilling i lokalforvaltningen. Hans masteroppgave var en studie av hvorfor noen kommuner opplever hyppige skift av rådmenn og andre få.

Aktive prosjekter:

Tittel
Søndre Land kommune i møte med framtida
Telemark fylkeskommune - kompetanseoverføring internasjonalisering
Organisasjonsevaluering Tingvoll kommune
Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke

Publiseringer:

  • Rapporter (1)