Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Helle Kise Hjertstrøm


Helle Kise Hjertstrøm jobber som forsker på området
kommunal- og velferdsforsking.  Hennes faglige
interesser er særlig knyttet implementering av politiske initiativ, styring og organisering
av helse- og velferdstjenetester, helsefaglig profesjonsutøvelse, helsepolitikk
og etnografi.Hjertstrøm har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i
Tromsø - Norges Arktiske universitet og arbeider med en Ph.d.-avhandling som
tar for seg endring i utøvelse og organisering av helsetjenester, og nye
kompetansebehov som følge av samhandlingsreformen.