Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ole Marius Hylland


Ole Marius Hylland arbeider med kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning, evaluering og utredning. Hylland har konsentrert seg om scenekunst- og museumsfeltet, og har også skrevet om kulturpolitikk for barn og unge, og kulturpolitikkens historie. Han er kulturhistoriker med utdanning fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i folkloristikk og doktorgrad i kulturhistorie.


Hylland har vært prosjektleder for flere omfattende forskningsprosjekter. Blant disse er det treårige prosjektet Kultur for å delta, hvor Telemarksforsking arbeidet sammen med Drammen kommune om en nærstudie av kommunalt kulturarbeid. Han var også prosjektleder for det internasjonale prosjektet The Relational Politics of Aesthetics, som publiserte hovedresultatene i 2018. I 2017 ga han ut innføringsboken Kulturpolitikk. Organisering, legitimering og praksis (Universitetsforlaget) sammen med Per Mangset. Hylland har tidligere arbeidet som foreleser ved Universitetet i Oslo og som seniorrådgiver i ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum).

Aktive prosjekter:

Tittel
Evaluering av museumsreformen i Buskerud
Analyse av bruk, driftsmodell og driftsbudsjett for Sentralbadet som scenekunsthus
Kulturrikets tilstand 2018
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Museumsforskning Møre og Romsdal
H2020 - Sustainable development of creative labor
Utredning om konsertarrangører
Kultur for å delta

Publiseringer:

  • Rapporter (33)
  • Vitenskapelig publisering (30)
  • Paper, kronikker m.m. (23)

Annen faglig aktivitet:

03.09.2015: Gjesteforelesning ved Høgskolen i Telemark: Om god og dårlig kvalitet.
08.04.2015: Presentasjon av prosjektet Kultur for å delta for ledergruppe i Drammen kommune.
10.11.2014: Gjesteforelesning for museologi, Universitetet i Oslo: Om avhending.
04.11.2014: Presentasjon av prosjektet The relational politics of aesthetics på programkonferanse for SAMKUL-programmet, i regi av Norges Forskningsråd. Trondheim.
03.09.2014:

Høgskolen i Telemark: Gjesteforelesning om god og dårlig kvalitet

22.09.2011:

Sensor for prøveforelesning kulturstudier, Høgskolen i Telemark.

23.05.2011:

Presentasjon av rapport om Kunstløftet for fagutvalg i Norsk kulturråd.

09.03.2011:

Innspill til utredning om scenekunst, Norsk kulturråd.

24.02.2011:

Gjesteforelesning, Høgskolen i Telemark: Om folk og folkeopplysning.

15.12.2009:

Sensor for prøveforelesninger, master, Kulturstudier, Høgskolen i Telemark

13.03.2009:

Gjesteforelesning Høgskolen i Telemark: Folk, elite og folkeopplysning