Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sigbjørn Hjelmbrekke


Sigbjørn er PhD-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge, og er i tillegg engasjert på timebasis ved Telemarksforsking.

Aktive prosjekter:

Tittel
Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid
Utredning om konsertarrangører

Publiseringer: