Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Åsne Dahl Haugsevje


Åsne Dahl Haugsevje er kulturpolitikkforsker. Hennes spesialfelt er kreativ næring og kulturarbeidsliv. Hun har også erfaring fra forskning, utredning og evaluering innen flere andre kulturpolitiske emner, som musikk, film, visuell kunst, museum og kultur for barn og unge. Haugsevje har hovedfag i kulturvitenskap (cand. philol.) fra Universitetet i Bergen (2001).

Haugsevje er kvalitativt orientert, med spesiell interesse for metoder og metodeutvikling i oppdragsforskning. For tiden arbeider hun med et PhD-prosjekt om kulturell og kreativ næring i regionale kontekster i Norge, knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge. PhD-prosjektet er del av Telemarksforsking og Vekst i Grenlands prosjekt «Mentoring, nettverk og samlokalisering. Offentlige strategier for verdiskaping i kulturnæringene» (2017-2019), som også involverer forskere fra England, Finland og Norge.


Aktive prosjekter:

Tittel
Gjennomgang av virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteter
Evaluering av Duodjeinstituhtta
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Kultur for å delta

Publiseringer:

Annen faglig aktivitet:

16.11.2017:

Forelesning for BA-studenter i emnet Kultur: politikk, sektor, næring. Høgskolen i Sørøst-Norge.

20.06.2017:

Sensor i emnet Kunstbransjen; publikumsutvikling og sosiale medier, Handelshøyskolen BI.

12.12.2016:

Sensor i emnet Kultur: politikk, sektor, næring. Høgskolen i Sørøst- Norge.

08.10.2003: Planlegging av workshop om kulturøkonomi, i regi av Kulturpolitisk forskernettverk. Høgskolen i Telemark, Bø, 8. oktober 2003.
04.04.2003: Presentasjon av paperet "Kulturelt entreprenørskap" (skrevet sammen med Sigrid Røyseng, Per Mangset og Inger Birkeland) på Første nordiske kulturpolitiske forskerkonferanse, Aarhus 3.-4. april 2003.
10.03.2003: Nasjonal respondent sammen med Per Mangset for den europeiske kartleggingen "Report on the state of cultural cooperation in Europe", The Interarts Foundation.
21.01.2003: Innlegg om kulturminner og kulturmiljøer som kulturøkonomisk temafelt (sammen med Dag Jørund Lønning). Seminar om kulturminner og verdiskaping, Oslo 21. januar 2003, arrangert av NINA og Riksantikvaren.
07.11.2002: Arrangement av workshop om kultur og ledelse, i Bø 7. november 2002. Kulturpolitisk forskernettverk.
16.09.2002: Bestått forskerkurs: "Forskning i dialog med det mytiske. Personlige og faglige dilemma i forskerens egen utvikling". Arrangert av Program for pedagogikk, Norges Landbrukshøgskole. Høst 2002. Innlevert essay med tittelen: "Bortførte kongsdøtre og besværlige troll. Om stagnasjon og utvikling i forskningsarbeid".
13.09.2002: "Unyttighetens poesi. Om det meningsbærende ved tradisjonshåndverk i det postmoderne". Innlegg på faglunsj ved Institutt for kultur og humanistiske fag, Høgskolen i Telemark. 13. september 2002.
11.06.2002: Deltakelse på "Felles arv - Felles ansvar", nasjonal konferanse om natur- og kulturlandskapets samfunnsverdier, arrangert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Geiranger, 11.-13. juni 2002.