Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Anja Hjelseth


Anja har fra juni 2018 permisjon i ett år. 

Anja Hjelseth er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hjelseth har arbeidet ved Telemarksforsking siden 2013 og er fagkoordinator for kommunal- og velferdsforsking. 

Hjelseth har spesielt deltatt i arbeid om evaluering av interkommunale samarbeid, drifts- og organisasjonsgjennomgang på enkeltkommuner og kommunestruktur.


Aktive prosjekter:

Tittel
Tjenesteshop i Larvik
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Rammeavtale Agder 2015-19
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018

Publiseringer:

  • Rapporter (70)
  • Paper, kronikker m.m. (9)
Tittel Utgitt
Nye Trøndelag 2018
Utgreiing av mogleg grensejustering mellom Balestrand og Høyanger kommunar 2018
Helse- og velferdsplan 2018-2027 2018
Evaluering av barnevernet i Aurskog-Høland kommune 2018
Helse- og omsorgsplan 2017
Kommunestruktur i Vest-Telemark 2016
Konsekvensar av samanslåing av Balestrand, Høyanger og Hyllestad 2016
Gode grep på veien til ny kommune 2016
Kommunereforma og Aurland kommune 2016
Vågan kommune 2016
Lødingen kommune 2016
Kartlegging og analyse av ressursbruk og prioriteringer 2016
Offentlige arbeidsplasser i Tinn 2016
Eide kommune 2016
Distrikts- og regionalpolitikken i Norge 2016
Gjemnes kommune 2016
Utredning av kommunestruktur i Numedal 2015
Inntekter og utgifter i hyttekommuner 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 2015
Utredning av kommunestruktur for Horten kommune 2015
Utredning av alternative kommunestrukturmodeller på Sør-Helgeland 2015
Deling av Tysfjord kommune 2015
Oppsummering administrasjon. SWOT-analyse for Regionråd Dalane 2015
Oppsummering politikere. SWOT-analyse for Regionråd Dalane 2015
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Sogn regionråd 2015
Kommunereformen og Nesset kommune 2015
Kommunereformen og Rauma kommune 2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre. Oppsummerende notat 2015
Kommunereformen og Vestnes kommune 2015
Kommunestruktur på Nordmøre.
Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Tilleggsrapport om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling – alternativ 14 og 15 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Tilleggsrapport om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner – alternativ 14 og 15 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 2015
Kommunereformen og Sunndal kommune 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenestetilbud 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunereformen og Halsa kommune. Kan Halsa bestå som egen kommune? 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Sluttrapport 2015
Kommunereformen og Hitra kommune. Kan Hitra bestå som egen kommune? 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Sluttrapport 2015
Kommunereformen og Tingvoll kommune. Kan Tingvoll bestå som egen kommune? 2015
Konsekvensar av samanslåing av Voss, Vik og Aurland 2015
Kommunereformen og Fræna kommune 2015
Kommunereformen og Stordal kommune 2015
Kommunereformen og Meldal kommune 2015
Kommunereformen og Agdenes kommune 2015
Kommunereformen og Rindal kommune 2015
Kommunereformen og Averøy kommune 2015
Skolestruktur i Stange kommune 2014
Utfordringer og muligheter ved Froland skole 2014
Utredning av kommunestruktur i Ofoten 2014
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 2014
Senter for produksjon av Barne- og ungdomsteater 2014
Fremtidens ORKidé 2014
Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 2014
Nordhordaland Kommunestruktur 2015 2014
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 2014
Evaluering av Lister barnevern 2013
Evaluering av Lister PPT 2013