Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Lars HåkonsenAktive prosjekter:

Tittel
Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Rammeavtale Agder 2015-19
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018

Publiseringer:

  • Rapporter (44)
  • Vitenskapelig publisering (14)
  • Paper, kronikker m.m. (1)
Tittel Utgitt
Kostnader i barnehager 2016 2018
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2017
Statlige føringer på kommunenes frie inntekter 2017
Befolkningsendringer og kommunale investeringer 2017
Kostnader i barnehager 2014 2016
Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon 2016
Ny finansiering av ikke-kommunale barnehager 2015
Kommunenes kulturutgifter – oppdatert statistikk for perioden 2008-2014 2015
Inntektssystemet i en ny kommunestruktur 2015
Finansiering av ikke-kommunale barnehager 2014
Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling 2013
Kulturutgifter i kommunene 2012
Er øremerking treffsikkert? 2011
Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 2010
Klimakutt i Grenland Fase 2 2010
Statlig styring og finansiering av kommunale miljøvernoppgaver 2009
Miljøoppgaver i kommunenes utgiftsutjevning 2009
Evaluering av Bokavtalen 2009
Noen vurderinger omkring Notodden Lufthavn 2008
Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 2008
Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie 2007
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Vurdering av alternative skattegrunnlag for friere lokal beskatningsrett 2005
Evaluering av forsøk med øremerkede tilskudd 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Forsøket med øremerkede tilskudd - kan effekter spores i KOSTRA? 2004
Hva har forsøket med øremerkede tilskudd betydd for tjenestetilbud og lokaldemokrati? 2004
Problemer og muligheter! 2004
Autonomi, ansvar og legitimitet i lokalpolitikken 2004
Child care subsidies and economic efficiency 2003
Tjenesteproduksjon og folkestyre 2003
Beskrivende statistikk for kommunene i 20-kommuners forsøket 2003
Spørreundersøkelser omkring 20-kommuners forsøket 2002
A closer look at general equilibrium effects on labour supply from trade restrictions 2002
The effiency of production subsidies versus tariffs in supporting domestic production 2002
Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom i offentlig og privat sektor 2001
Up or down? On Green Taxes` Effect on the Excess Burden 2001
Kostnader ved regulering av norske klimagassutslipp 2000
Norske kommuners prioritering mellom ulike tjenester 2000
Statlig styring av norske kommuner 2000
Statlig styring av kommunene 2000
International Trade in Agricultural Products 1999

Annen faglig aktivitet:

10.11.2001: Innføring i samfunnsøkonomi, HiT
10.01.2001: Foredrag, KS-Sør-Trøndelag, tema: Statlig styring av kommunene