Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mari Engh


Mari Engh jobber som forsker på området regional utvikling.
Hennes kompetanse er særlig knyttet til nyskaping og bærekraftige utviklingsstrategier innenfor reiseliv- og landbrukssektoren. Hun arbeider også som kompetansemegler innenfor natur, kultur og opplevelsesfeltet, for
å utvikle forskningsprosjekter for næringslivet. Engh har mastergrad i Entreprenørskap, innovasjon og samfunn
fra NTNU, og har studert produktutvikling og bærekraftig matproduksjon på The University of Melbourne.

Aktive prosjekter:

Tittel
Kompetansemekling i Buskerud 2019
Kompetansemekling i Telemark 2019
Møte/prosessledelse Visit Telemark
Evaluering av sykkelsatsinga i Trysil
REKO-RING: en viktig omsetningskanal for økologisk landbruk
Evaluering av Duodjeinstituhtta
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Konseptutvikling kulturandelsgard

Publiseringer:

  • Rapporter (1)
  • Paper, kronikker m.m. (1)