Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mari Engh


Mari Engh jobber som forsker på området regional utvikling.
Hennes kompetanse er særlig knyttet til utvikling av små- og mellomstore
bedrifter, og nettverkssamarbeid innenfor reiseliv- og landbrukssektoren. Hun arbeider også som kompetansemegler innenfor kultur, natur og opplevelsesfeltet for
å utvikle forskningsprosjekter for næringslivet. Engh har mastergrad i Entreprenørskap, innovasjon og samfunn
fra NTNU, og har studert produktutvikling og bærekraftig matproduksjon på The University of Melbourne. 

Aktive prosjekter:

Tittel
Evaluering av Duodjeinstituhtta
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Konseptutvikling kulturandelsgard
FORREGION Telemark (pilar 1)

Publiseringer:

  • Rapporter (1)
  • Paper, kronikker m.m. (1)