Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ailin Aastvedt


Jeg har arbeidet som forsker ved Telemarksforsking siden 2004. Fra 2014 var jeg økonomisjef i Telemark fylkeskommune, og en del av fylkesrådmannens ledergruppe. Fra juni 2018 er jeg tilbake som forsker, og har erfaring både fra operativ økonomistyring og ledelse, konsulentarbeid, utredningsarbeid og formidling. Mine interesseområder er kommunal styring og organisering. Jeg tror at forskning og innovasjon i og med kommunesektoren kan bidra til bedre og mer effektive kommunale tjenester.
Min erfaring er at kommuesektoren ønsker å være nyskapende, og trenger forskningsbaserte samberbeidspartnere til å utløse egen innovasjonskraft.

Aktive prosjekter:

Tittel
Søndre Land kommune i møte med framtida
Analyse av bruk, driftsmodell og driftsbudsjett for Sentralbadet som scenekunsthus
Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid
Utredning om små kommuner
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre

Publiseringer:

  • Rapporter (56)
  • Vitenskapelig publisering (3)
  • Paper, kronikker m.m. (23)
Tittel Utgitt
Scenarier for samfunnsutvikling i Nye Stavanger 2018
Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i Nye Stavanger 2018
Haugalandmuseene 2014
Finansiering av ikke-kommunale barnehager 2014
Selvkost i Volda kommune 2014
Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet 2013
Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder. 2013
Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 2013
Økonomiske nøkkeltall i Seljord kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Sauherad kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Siljan kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Telemark fylkeskommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Tokke kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Vinje kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Bø kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Drangedal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Fyresdal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Hjartdal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Kragerø kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Kviteseid kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Nissedal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Nome kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Tinn kommune 2012
Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 - revidert versjon 2012
Økonomiske nøkkeltall i Notodden kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Porsgrunn kommune 2012
Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager 2012
Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli 2012
Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 2012
Praktisering av sjølvkostprinsippet i kommunane 2012
Veileder rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA 2011
Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Brønnøy 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Kragerø 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Utgifter i barnehager 2010
Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen 2010
Utredning av barnehagestruktur 2010
Mosvik og Inderøy 2010
Bosetting av flyktninger 2010
Utgifter i barnehager 2010
Kontroll med bruk av skjønnsmidler til barnehager i 2007 2008
Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen 2008
Eierskap 2008
Bidrag til forbedring? 2008
Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 2008
Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune 2007
Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie 2007
Næringsanalyse for Østfold 2006
Næringsanalyse Akershus 2006
Næringsanalyse TINN 2006
Kommuneregnskapet - rammeverk og prinsipper 2006
Regnskapsføring av finansielle instrumenter 2005
Formuesbevaring, kapitalkostnader og resultatbegreper 2005
Samarbeidsmuligheter om økonomifunksjonen - Lardal og Larvik kommuner 2005

Annen faglig aktivitet:

01.07.2018:

Medlem teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 2017/2018

17.10.2013:

Kronikk i Kommunal Rapport 17.10.13 "Jakten på den gode økonomistyringen"

29.08.2013:

Kronikk i Kommunal Rapport 29.8.2013 "Kommunestruktur i byområder"

30.05.2013:

Kronikk i Kommunal Rapport torsdag 30. mai 2013 "Derfor øker utgiftene til barnvern"

12.05.2013: Kronikk i Kommunal Rapport 5.12.13
11.04.2013:

Kronikk i Kommunal Rapport 11.4.13 "Kommunale eller private barnehager?"

07.02.2013:

Kronikk i Kommunal Rapport 7.2.13 "På tide å forby kommunene å gamble?"

01.01.2013:

Fast kronikør i Kommunal Rapport i 2013

20.12.2010:

Medforfatter på boken "Fy Fela - for en festival" utgitt av Telemarkfestivalen

31.12.2008:

Pris for beste artikkel i Kommunerevisoren 2008. Omtalt i Kommunerevisoren nr 4/09

03.06.2008: Foredrag NKRF Fagkonferanse 2008 Grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet
01.04.2008: Fagansvarlig foreleser ved Høgskolen i Telemark, i faget regnskapsteori ved bachelorstudium i revisjon i vårsemesteret 2008 og 2009. Faget regnskapsorganisasjon høst 2009.
15.01.2008: Artikkel i Kommunerevisoren nr 1/2008 Vekk med likviditetsreserven
01.09.2007: Medlem i ressursgruppe offentlig sektor, DnR fra 2007
25.06.2007: Paper på CIGAR-Conference, Portugal, juni 2007
01.05.2007: Artikkel i Revisjon & Regnskap nr 5/2007 "Kommuneregnskapet og usikre forpliktelser"
01.08.2006: Artikkel i Kommunal Økonomi 08/06
01.04.2006: Artikkel i Kommunal Økonomi nr 4/06
23.01.2006: Foredrag kommuneregnskapskonferansen (2005 og 2006)
23.01.2006: Medlem i KRDs arbeidsgruppe kommuneregnskap (2005/06)
01.06.2005: Momskompensasjon - bør investeringer holdes utenfor? Tidsskrift for Kommunalbanken 02/05
26.04.2005: Fagansvarlig foreleser ved Høgskolen i Telemark, i faget regnskapsteori ved bachelorstudium i revisjon i vårsemestrene fra 2002 tom 2005
26.04.2005: Seminar for kommuner i Vestfold, Agder og Telemark om statsbudsjettet og kommuneprp.(2005 og 2006)
26.04.2005: Foredrag om regnskapsføring av finansielle instrumenter i kommunene (2005 og 2006)
26.04.2005: Foredrag om høringsutkast til god kommunal regnskapsskikk i Agder og Telemark (2005 og 2006)
26.04.2005: Gjesteforeleser ved Høgskolen i Telemark, i faget finansregnskap med analyse i 2005
26.04.2005: Artikkel om kommuneregnskapet i Revisjon og Regnskap nr 3/2005
01.04.2005: Behov for nye resultatbegreper i kommuneregnskapet? Tidsskrift for Kommunalbanken 01/05