Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mari Torvik Heian


Mari Tovik Heian arbeider med kulturpolitiske og kultursosiologiske problemstillinger knyttet til kunstneres inntekter og arbeidsliv, kjønnsulikhet blant kunstnere og kunst og kultur for barn og unge.

Heian er sosiolog med ph.d. fra Universitetet i Bergen med avhandlingen «Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger».

Heian var sentral i gjennomføringen av de to landsomfattende kunstnerundersøkelsene som Telemarksforsking gjennomførte på oppdrag fra Kulturdepartementet i 2007/08 og 2014. For tiden er hun prosjektleder for det treårige prosjektet «Mentoring, nettverk og samlokalisering. Offentlige strategier for verdiskaping i kulturnæringene» som er finansiert av Oslofjordfondet (RFF).

Heian har også arbeidet med en rekke forskningsprosjekter om kunst for barn og unge, blant annet en evaluering av Norsk Kulturråds satsing på kunst for barn og unge, Kunstløftet, og et pågående prosjekt som skal gi et kunnskapsgrunnlag for kulturskolen, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

 

Aktive prosjekter:

Tittel
Metodeutvalg for kunstnerundersøkelser
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
H2020 - Sustainable development of creative labor
Mentoring, nettverk og samlokalisering
Kultur for å delta

Publiseringer:

Annen faglig aktivitet:

19.12.2006: Sensor i emnet Sosiologiske perspektiver, ungdomssosiologi ved Høgskolen i Sogn og Fjordane
01.06.2006: Sensor i emnet Kultursosiologi, ungdomssosiologi ved Høgskolen i Sogn og Fjordane