Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Halvard VikeAktive prosjekter:

Tittel
Tjenesteshop i Larvik

Publiseringer:

  • Rapporter (23)
  • Vitenskapelig publisering (8)
  • Bøker (1)
  • Paper, kronikker m.m. (3)
Tittel Utgitt
Maktens samvittighet 2002

Annen faglig aktivitet:

31.05.2001: "Velferd", artikkel i "Mellom mennesker og samfunn" lærebok for helse- og sosialfaghøyskoler. Gyldendal akademisk