Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Kommunal- og velferdsforsking
Økonomisk utgreiing - grensejustering Bjørke og Viddal
Søndre Land kommune i møte med framtida
Høyanger kommune - barnehage- og skolebruksplan
Utviklingsprosjekt for Vest-Telemark VGS, avdeling Seljord
Telemark fylkeskommune - kompetanseoverføring internasjonalisering
Lokaliseringsprinsipper for kommunale arbeidsplasser og funksjoner
Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid
Utredning om små kommuner
Evaluering av barnevernet i Sarpsborg kommune
Organisasjonsevaluering Tingvoll kommune
Opptrappingsplan mot vold og overgrep
Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Individuell boligplan - forprosjekt
Tjenesteshop i Larvik
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-19
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018
Tilskudd private barnehager
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager