Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Regional utvikling
Evaluering av det samla næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune
Regionale analyser 2019
Kompetansemekling i Buskerud 2019
Kompetansemekling i Telemark 2019
Møte/prosessledelse Visit Telemark
De gode hjelperne
Kartlegging av sykkelsatsing i bedriftsnettverk i Telemark
Evaluering av sykkelsatsinga i Trysil
Strategiprosess Visit Telemark
REKO-RING: en viktig omsetningskanal for økologisk landbruk
Forstudie: Mat og reiseliv som strategisk satsing i Fjellnettverket
Planprogram Drangedal
Regionale analyser 2018
Masterplan Rjukan-Notodden industriarv
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Nettverk for forskningsbasert planlegging
Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner
Konseptutvikling kulturandelsgard
Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs (ULL) som samhandlings- og innovasjonsplattform
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor
FORREGION Telemark (pilar 1)
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Tillit som drivkraft i regional utvikling