Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Regionalt næringsprogram for Vestfold Telemark
Forstudie: Mat og reiseliv som strategisk satsing i Fjellnettverket
Partnarskapskonferanse Telemark
Suksessrike distriktskommuner anno 2018
Kulturrikets tilstand 2018
Evaluering av ordningen med aktivitetstid i hjemmetjenesten
Organisasjonsevaluering Tingvoll kommune
Regionale analyser 2018
Masterplan Rjukan-Notodden industriarv
Idealmål for netto driftsresultatet
Bistand til ny samfunnsplan i Drangedal
Organisering av flyktningtjenesten og voksenopplæring i ny kommune
Evaluering av barnevernet i Aurskog-Høland kommune
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Hattfjelldal kommune
Markedssvikt i barnehagesektoren
Vurdering av Skolestruktur i Fræna kommune
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Nettverk for forskningsbasert planlegging
Helse- og velferdsplan for Drangedal kommune
Opptrappingsplan mot vold og overgrep
Museumsforskning Møre og Romsdal
Utredning om framtidig regiontilhørighet for Kongsvingerregionen
Utgreiing av muleg grensejustering mellom Balestrand og Høyanger kommunar
Helhetlig beskrivelse av dagens scenekunstområde
Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner
Konsertarrangører
Musikk i Hedmark og Oppland
Norsk kulturindeks 2017
Evaluering av samarbeidet i Kongsbergregionen
Norsk idrettsindeks
Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess
Evaluering av Vesterålen barnevern
Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)
Konseptutvikling kulturandelsgard
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs som samhandlings- og innovasjonsplattform
Individuell boligplan - forprosjekt
Attraktive bustader og gode bumiljø i regionsentra Staume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor
Bioøkonomi - nyttiggjøring av pressrest fra produksjon av eplejuice
Evaluering av basisfinansieringsordningen for scenekunst
Undersøkelse av sosioøkonomiske barrierer for korpsdeltagelse
Sosial innovasjon i det kommunale integreringsarbeidet
Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser
FORREGION Telemark (pilar 1)
Vega kommune - ressursbruksanalyse skole
Regionale analyser 2017
Tjenesteshop i Larvik
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke
Småoppdrag - Nanna
Verdiskaping i kulturnæringene
Byregionprogram Notodden fase 2
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Fra Critica til scenekunst.no
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Museum - a culture of copies
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-18
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Tilskudd private barnehager
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager