Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Innherred 2005

 

Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden august – september 2005, og er en oppdatering av en tidligere næringsanalyse.  Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2004, foretaksregisteret og diverse statistikk fra SSB.  Analysen er ment å være faktagrunnlag for strategisk næringsplanlegging.

Analysen viser at Innherred har hatt en klar vekst i befolkningen i de siste fem årene, etter en periode med nedgang i befolkningen. 

Regionen har et underskudd på arbeidsplasser, og deler av befolkningen er avhengig av å pendle til andre regioner, spesielt Trondheim og Stjørdal.  Det har vært en liten økning av antall arbeidsplasser i de siste årene, som følge av økt sysselsetting innenfor offentlig virksomhet, handel og tjenester.  Sysselsettingen i industri og landbruket har sunket sterkt.  Dette er et mønster som en finner i andre regioner også.

Lønnsomheten har blitt bedre i hele landet de siste årene, både i Innherred og landet for øvrig. Innherred ligger litt over gjennomsnittet når det gjelder andel foretak med positivt resultat.

Næringslivet i Innherred har også en stor andel foretak med positiv egenkapital.

Andel foretak med realvekst i omsetning har økt kraftig i Innherred.  Innherred er nå rangert som nr 11 av regionene i landet når det gjelder andel vekstforetak.

Det har vært en sterk økning i antall nyetableringer i regionen.  Innherred var i 2004 den regionen i landet med nest høyest etableringsfrekvens.

Den samlede næringsutviklingen i Innherred, målt med en indeks som tar hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse, plasserer regionen som nr 4 av 81 regioner i landet.  Innherred framstår dermed som en av de beste regionene i Norge når det gjelder næringsutvikling.  Det er spesielt næringslivet i Verdal som skårer høyt.  Verdal er rangert som nr 6 av 433 kommuner i landet når det gjelder næringsutvikling.