Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsstruktur og vekst i Buskerud, Telemark og Vestfold

 

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra BTV-samarbeidet (Buskerud, Telemark og Vestfold).  Hensikten var å undersøke forskjeller i næringsstruktur mellom sentrale strøk og periferi i BTV.  En del distriktskommuner i BTV har hatt en negativ utvikling de siste årene, spesielt når det gjelder fraflytting.  Kanskje kunne ulikheter i næringsstruktur forklare denne utviklingen?