Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Vest-Telemark

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren for regional utvikling. Vest-Telemark har en befolkningsvekst som plasserer regionen som nummer 69 av 83 regioner.  Vest-Telemark har lite innvandring og er her rangert som nummer 64.  Fødselsbalansen viser et stort underskudd, og her er Vest-Telemark fjerde dårligst i landet. 

Vi så tidligere at Vest-Telemark har en netto utflytting til andre deler av landet, men her er det mange regioner med større utflytting.  Vest-Telemark er rangert som nummer 49, dvs litt under middels av regionene i Norge. Netto-flyttingen er påvirket av to faktorer: Arbeidsplassutvikling og attraktivitet.

Vest-Telemark har hatt vekst i arbeidsplasser de siste tre årene på 4,9 prosent.  I denne perioden har hele landet hatt vekst på 9,3 prosent. Veksten i Vest-Telemark er dermed under gjennomsnittet.  Vest-Telemark har svak næringsutvikling, særlig er etableringsfrekvensen og bedriftenes lønnsomhet lav.

Utflyttingen fra Vest-Telemark har blitt noe redusert gjennom at regionen har vært litt over middels attraktiv.  Vest-Telemark er omtrent middels attraktiv for gruppene unge voksne og barnefamilier.