Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Glåmdal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren. Glåmdal har en befolkningsnedgang de siste tre årene, som plasserer regionen som nummer 55 av 83 regioner.  Det er spesielt fødselsbalansen som trekker ned. Glåmdal har det største fødselsunderskuddet av alle regionene i landet.  Det er også svært liten innvandring til Glåmdal.

Folketallet i Glåmdal blir trukket opp av netto innflytting fra andre regioner.  Det var netto innflytting i 2007, og dette ser ut til å fortsette i 2008.

Innflyttingen til Glåmdal skyldes ikke vekst i arbeidsplasser i regionen, snarere tvert i mot.  Glåmdal er blant regionene mer svakest vekst i antall arbeidsplasser, både i privat og offentlig sektor.  Næringsutviklingen er svak, med lite vekst i næringslivet og få nyetableringer.

Når det likevel er netto innflytting til Glåmdal, må det skyldes andre stedlige forhold enn næringsutviklingen, og dette gjør at regionen må være svært attraktiv som bosted.  Glåmdals beliggenhet nær Osloregionen er en nærliggende forklaring til den høye attraktiviteten.