Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Nord-Trøndelag har positiv befolkningsvekst de siste tre årene, men befolkningsveksten er svakere enn landsgjennomsnittet.  Nord-Trøndelag er rangert som nummer 12 av de 19 fylkene når det gjelder befolkningsvekst.  Nord-Trøndelag har også lavere innvandring og lavere fødselsunderskudd enn gjennomsnittet.

I likhet med mange andre fylker, har Nord-Trøndelag netto utflytting til andre fylker.  Når det gjelder nettoflytting er Nord-Trøndelag rangert som nummer 13 av 19 fylker.  Nettoflyttingen blir påvirket av to faktorer: Arbeidsplassutvikling og attraktiviteten som bosted.

Nord-Trøndelag har lavere vekst i antall arbeidsplasser enn gjennomsnittet, både i privat og offentlig sektor.

Næringslivet i fylket skårer lavt på næringslivs-indeksen, spesielt er lønnsomheten og etablerings-frekvensen lav.  Næringsutviklingen er fjerde dårligst av de 19 fylkene. Veksten i antall arbeidsplasser i næringslivet er likevel bedre enn den svake plasseringen på næringslivsindeksen skulle tilsi.

Attraktivitet som bosted er over middels i Stjørdalsregionen og Innherred, men under middels i de tre nordligste regionene.