Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

 

Statens landbruksforvaltning (SLF) har engasjert flere forskningsmiljøer til å evaluere ulike sider ved ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Det overordnede formålet med ordningen er å fremme natur-og kulurminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra landbruket, utover det som kan forventes med vanlig landbruksdrift.

Telemarksforsking har hatt i oppdrag å se nærmere på hvordan forvaltningsprosesser og administrasjon av ordningen påvirker miljøresultatene. Evalueringen har spesiell fokus på arbeidet med kommunale tiltakstrategier, avgrensing av ordningens virkeområde, kapasitet og kompetanse i kommunene, satsing på helhetlige tiltak og arbeidet mot ulike søkndadsgrupper/målgrupper for ordningen. Avslutningsvis sammenstilles erfaringer og utfordringer som grunnlag for å peke på aktuelle forbedringsområder.