Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hva er Telemark?

Hva er Telemark?

En gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark


Notatet oppsummerer resultatene fra to spørreundersøkelser. Den ene er utført blant befolkningen i Vestfold og Buskerud om deres assosiasjoner til Telemark og kjennskap til Midt-Telemark. Den andre er utført blant befolkningen i Telemark og omhandler hva respondentene mener er særegent med Telemark, samt identitet og flyttemotiver.