Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Oppland

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Oppland er ett av fylkene med lavest befolknings-vekst de siste tre årene.  Oppland er rangert som nummer 16 av de 19 fylkene når det gjelder befolkningsvekst.  Oppland har nest høyest fødselsunderskudd, og har samtidig lav innvandring i forhold til andre fylker.

I likhet med mange andre fylker, har Oppland netto utflytting til andre fylker.  Når det gjelder nettoflytting, er Oppland rangert som nummer 12 av 19 fylker.  Nettoflyttingen blir påvirket av to faktorer: Arbeidsplassutvikling og attraktivitet som bosted.

Oppland har hatt lavere vekst i antall arbeidsplasser enn gjennomsnittet, både i privat og offentlig sektor. For offentlig sektor er arbeidsplassveksten den laveste av alle fylkene.

Næringslivet i fylket skårer middels på næringslivs-indeksen. Næringslivet i Oppland har hatt god vekst og lønnsomhet de siste tre årene, men det er få nyetableringer i fylket.

Oppland er imidlertid over middels attraktiv som bosted, noe som bidrar til å redusere utflyttingen fra fylket.  Det er spesielt Hadeland, Lillehammer-regionen og Gjøvikregionen som har vært attraktive bostedsregioner de siste tre årene.