Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsmonitor for Porsgrunn 2008

 

Notatet oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse om hvordan næringslivet i Porsgrunn kommune vurderer ulike forhold i lokalmiljøet, hva de synes er viktig for utvikling av virksomhetene, og i hvilken grad de er tilfreds med de ulike forholdene.

Den samme undersøkelsen er gjennomført blant bedrifter i Porsgrunn tidligere, og den er samtidig gjennomført i Skien og Bamble.