Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NæringsNM og Attraktivitetsbarometeret 2009

 

NæringsNM rangerer næringsutviklingen i norske regioner og kommuner basert på fire kriterier: Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse.  Stavangerregionen er beste næringslivsregion for femte år på rad, mens Sola er beste næringslivskommune.

Attraktivitetsbarometeret måler hvilke regioner og kommuner som trekker til seg innbyggere, når effekten av arbeidsplassveksten er trukket fra. Øvre Romerike er mest attraktive region, mens Rennesøy kommuner er mest attraktive kommune.

I rapporten kåres også de regioner og kommuner som kommer best ut samlet, når det gjelder kombinasjonen av næringsutvikling og attraktivitet.