Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Hordaland

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


1024x768

Hordaland har hatt god vekst i folketallet de tre siste årene, og har den sjette høyeste befolkningsveksten av fylkene.  Hordaland har høyt fødselsoverskudd og innvandring.

Det er omtrent like mange som flytter til Hordaland fra andre fylker som omvendt.

Hordaland har den tredje høyeste arbeidsplassveksten av alle fylkene. Næringslivet i Hordaland gjør det svært bra og skårer høyt på alle indikatorene, vekst, lønnsomhet og nyetableringer.

Til tross for den svært gode nærings-utviklingen og den høye veksten i antall arbeidsplasser, vinner ikke Hordaland innbyggere fra andre fylker gjennom netto innflytting. Det indikerer at Hordaland kanskje ikke er attraktivt som bosted.

Attraktiviteten varierer en del mellom regionene.  Bjørnefjorden, Voss og Osterfjorden er attraktive, antakelig som følge av gode pendlingsmuligheter til Bergen.  Bergen og Askøy og Norhordland er middels attraktive.

Sunnhordland, Hardanger og Øygarden og Sotra trekker ikke til seg innflyttere i forhold til arbeidsplassutviklingen.

Bergen er en av de mest attraktive byene i landet for unge voksne, mens naboregion-ene er attraktive for barnefamilier.