Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


1024x768

Grenland har hatt en befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer regionen som nummer 39 av 83 regioner.  Befolknings-veksten i Grenland er dermed litt høyere enn middels av norske regioner.

Grenland har en middels høy innvandring, og litt under middels fødselsoverskudd.

Det er netto innflytting til Grenland fra andre regioner, og dette har bidratt positivt til befolkningsutviklingen, særlig for 2008.

Grenland har hatt litt bedre vekst i arbeids-plasser enn middels av regionene.

Næringsutviklingen har vært ganske god, med mange nyetableringer, forholdvis god lønnsomhet, men svak vekst i bedriftene trekker litt ned.  Den gode nærings-utviklingen har ikke gitt spesielt god vekst i antall arbeidsplasser i regionen.  Det kan komme av at Grenland fremdeles har en del industri som rasjonaliserer.

Når Grenland har netto innflytting med middels arbeidsplassvekst, tyder dette på at regionen er attraktiv som bosted.  Grenland har høy attraktivitet for alle grupper som er undersøkt.  Attraktiviteten er høyest for innvandrerbefolkningen, som flytter inn til Grenland fra andre regioner i landet.