Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utkast til Strategisk kulturplan for Hedmark 2010-2013

 

Rapporten er et utkast til en strategisk kulturplan for Hedmark. Den er utarbeidet på oppdrag for Hedmark fylkeskommune.