Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Akershus 2009

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivtet


1024x768

Akershus er nummer tre av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst de tre siste årene.  Akershus har den høyeste innflyttingen innenlands, og det tredje høyeste fødselsoverskuddet.  Akershus har også forholdsvis høy innvandring, og er her på sjetteplass av fylkene.

Akershus har den fjerde høyeste veksten i antall arbeidsplasser av fylkene.  Veksten i offentlige arbeidsplasser er høyest av alle fylkene, mens veksten i antall arbeids-plasser i privat næringsliv er femte høyest.

Næringslivet i Akershus har den beste lønnsomheten av alle fylkene.  Akershus har den sjette høyeste nyetablerings-aktiviteten.  Bedriftenes vekst i omsetning og verdiskaping er lav, faktisk tredje lavest blant fylkene.  Næringslivsindeksen som måler den samlede næringsutviklingen i fylkene, viser at Akershus kommer på sjetteplass.

Øvre og Nedre Romerike er de mest attraktive regionene i landet, og trekker til seg innflyttere fra alle grupper.

Follo er også attraktiv, men har stor utflytting av unge voksne.  Akershus Vest har ikke innflytting fra andre regioner tross god vekst i arbeidsplasser.