Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regionalparker i Europa

Integreringsaktør for en bred verdiskaping?


Dette notatet er en del av den skriftlige produksjonen knyttet til prosjektet ”Kulturelle landskap i den rurale periferien: Fra utgått landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk”, som er en del av AREAL-programmet i Norges forskningsråd (NFR) 2005-2009. Telemarksforsking samarbeider i dette prosjektet med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) og Aurland Naturverkstad. Bjørnstad er en del av prosjektteamet. Han er også sekretær for det nasjonale nettverket for lokale og regionale parker i Norge. Med sin forankring i Aurland Naturverkstad og sine erfaringer fra studier i Europa, har han utarbeidet dette notatet. Vi håper notatet vil være nyttig og til inspirasjon for at flere regioner i Norge vurderer å etablere regionalpark som et organisatorisk grep for å fremme regional utvikling og merkevarebygging tuftet på samspillet mellom natur og kultur som den fremste ressursen for en bred verdiskaping.