Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Skuespillere og seksuell trakassering

Resultater av en surveyundersøkelse fra 2010


Skuespillere i Norge opplever seksuell trakassering mer enn dobbelt så ofte som ansatte generelt. Dette viser en fersk studie gjennomført av Telemarksforsking ved forsker Bård Kleppe i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund.

Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse som ble sendt til 1098 medlemmer av Norsk skuespillerforbund per e-post. Svarprosenten var 57 %. 

Undersøkelsen hentet sitt metodegrunnlag fra en tidligere undersøkelse blant befolkningen generelt gjennomført ved Universitetet i Bergen. Denne undersøkelsen er også brukt som sammenligningsgrunnlag.

Skuespillere utsatt i langt større grad

På spørsmål om skuespillerne hadde opplevd seksuell trakassering de siste seks månedene, svarte 5 prosent av skuespillerne at de har opplevd seg trakassert " til en viss grad", mens 0,4 prosent svarte "i høy grad". I studien av arbeidslivet generelt svarte kun 1,1 % "til en viss grad", mens 0,1 % svarte " i høy grad"

Først og fremst forteller resultatene i undersøkelsen at skuespillere i langt større grad enn befolkningen generelt er utsatt for seksuell trakassering. Samtidig er befolkningen generelt et vanskelig sammenligningsgrunnlag, fordi arbeidssituasjon i ulike yrker er høyst varierende, sier forsker Bård Kleppe.

Konkrete situasjoner
Skuespillerne ble derfor også spurt om hvorvidt de i løpet av siste 6 mnd hadde opplevd ulike konkrete situasjoner som kan defineres som seksuell trakassering. Hele 45 % av skuespillerne rapporterte at de har blitt utsatt for en eller flere slike handlinger i løpet av de siste seks månedene. I befolkningen generelt var det tilsvarende tallet 18 %.

Jevnt over er altså skuespillere også mer utsatt for hendelser som kan beskrives som seksuell trakassering enn resten av befolkningen. Skuespillere er særlig utsatt for " ubehaglige, seksuelt ladede blikk", "uønsket fysisk kontakt" og "spredning av seksuelle rykter" sammenlignet med resten av befolkningen. Mange opplever også uønskede telefoner, brev, sms og e-post, særlig fra publikum.

Hvem trakasseres, og av hvem?
Kvinner og yngre er mest utsatt. Over 50% av kvinnene, og over 50 % av skuespillere under 40 år, har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av de siste seks månedene.  Rapporten viser også en tendens til at skuespillere foran kamera i noe større grad blir eksponert enn sine kolleger på scenen, og at seksuell trakassering kan være noe mer utbredt i institusjonsteatrene enn i de frie gruppene. Til slutt finner vi at enslige er mest utsatt, mens gifte og registrerte partnere er mindre utsatt.

Om lag 30 % har opplevd å bli trakassert av en annen skuespiller. 20 % har opplevd å bli trakassert av en regissør, 15 % av en annen kollega, 11 % har blitt trakassert av publikum, mens 8 % har blitt trakassert av en teatersjef.


Kontaktperson

Bård Kleppe, Tlf. 911 97 543, kleppe@tmforsk.no

Kontaktperson Norsk skuespillerforbund:
Agnete G. Haaland, tlf. 21 02 71 97 / 920 54 375, agnete@skuespillerforbund.no