Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

For mange fattige kunstnere?

 

Å fjerne lavinntektsproblemet blant kunstnere har vist seg vanskelig. På kunstfeltet danner det seg stadig en reservearmé av arbeidsløse eller undersysselsatte kunstnere. Men ser vi på feltet som helhet, kan dette også ha positive effekter. Dette er temaer som diskuteres i denne artikkelen.